KURS

Vi tilbyr ulike kurs innenfor trening, friluftsliv og egenutvikling. Vi har fokus på å gi økt kunnskap, forståelse og mestring til våre deltagere. Vi har selv bakgrunn som kombinert er arbeid i Forsvaret, internasjonale tjeneste, treningsveiledning, små ekspedisjoner, kurs innen selvutvikling og egenmestring, sykepleiebakgrunn.

ENG
We offer a range of course within nordic nature experiences. Our goal is to give you expeiences and achivment, so that you will become comfortable to handle nordic nature. We have different experience and backround that combines, working in the military, training guide, small expeditions, nursing and, course within selfdevelopment and achivments.

«Polarfarer trening for folk flest»

Flere
kurs

Informasjon kommer i 2020

Jenter
i felt

Informasjon kommer i 2020


Kontakt oss for mer informasjon